Klappe training - Persoonlijkheid en werkgeluk

Video 3: Waarom niet alle medewerkers doodongelukkig in hun werk zijn tijdens de coronacrisis

Waarom niet alle medewerkers doodongelukkig in hun werk zijn tijdens de coronacrisis

(scroll naar beneden voor video)

In de derde video van de videoreeks “Hoe houden we medewerkers mentaal gezond tijdens de coronacrisis” bekijk ik hoe het kan dat er grote individuele verschillen zijn tussen medewerkers in hun werkgeluk op dit moment, tijdens de coronacrisis. Deze video is specifiek voor leidinggevenden, HR-professionals en voor coaches.

Individuele verschillen tussen werkgeluk

In een identieke werksituatie floreert de één en is de ander een stuk ongelukkiger. Hoe komt dit? Zelfs wanneer de werkomstandigheden identiek zijn dan nog zijn er grote individuele verschillen in werkgeluk tussen mensen. Deze verschillen zijn dus niet alleen toe te schrijven aan onze omgeving, maar zitten voor een belangrijk deel in onszelf. In onze persoonlijkheidsstructuur, in ons karakter.

Vijf dimensies

Onze persoonlijkheid bestaat uit vijf dimensies: de Big Five. De eerste dimensie is de gevoeligheid voor Negatieve emoties. Deze dimensie loopt van hoog naar laag en alles wat daartussen zit. Ben je gevoelig voor stress of voor het ervaren van negatieve emoties zoals angst of boosheid? Of juist niet en ben je dus emotioneel een stuk stabieler. Dit is de eerste factor.

Het tweede element gaat over Extraversie. Krijg je veel energie van contact met anderen en laad je daardoor op? Of ben je juist een stuk introverter en krijg je veel meer energie van je eigen gedachten en ideeën.

Het derde element gaat over Openstaan. Sta jij open voor verandering of ben je meer behoudend. Ben je meer gericht op hoe het vroeger was?

Het vierde element gaat over Altruïsme. Ben je onbaatzuchtig en gericht op de ander of ben je juist gericht op competitie, wil je graag de strijd aan gaan, zien hoe je het doet ten opzichte van anderen en ben je dus minder altruïstisch.

Het laatste element gaat over de mate van Focus en doelgerichtheid. Ben je erg consciëntieus, doelgericht, gefocust en ga je rechtstreeks op je doel af? Of ben je daarin wat flexibeler. Dat zijn de vijf belangrijkste persoonlijkheidselementen.

Onderzoek persoonlijkheid en werkgeluk

Er is laatst een interessant onderzoek verschenen: het jaarlijkse werkgelukonderzoek. Uitgevoerd door de MonitorGroep, Gelukkig Werken Academy en Happy Office. Voor het eerst hebben zij de rol van de persoonlijkheid meegenomen in hun onderzoek naar werkgeluk. Hoewel er al veel bekend is over de rol van de persoonlijkheid op ons levensgeluk, is er naar mijn weten nog niet eerder onderzoek gedaan naar de invloed hiervan op ons werkgeluk.

Bron: MonitorGroep, Gelukkig Werken Academy en Happy Office, 2020

Zoals je in bovenstaande figuur ziet, zijn er grote verschillen in werkgeluk tussen de verschillende persoonlijkheidselementen. Mensen die hoog scoren op neuroticisme, oftewel gevoelig zijn voor stress en negatieve emoties, scoren beduidend lager op werkgeluk (gemiddeld een 6,9). We zien ook dat mensen die laag scoren op neuroticisme – dus emotioneel stabiel en stressbestendig zijn – significant hoger scoren op werkgeluk. Zij geven een gemiddeld rapportcijfer van een 7,7.

Het tweede element gaat over altruïsme. Mensen die laag scoren op altruïsme en dus houden van competitie, scoren gemiddeld lager op werkgeluk (een 7,1).  Terwijl mensen die hoog scoren op altruïsme en dus gericht zijn op de ander een stuk hoger scoren op werkgeluk (7,6)

Ten slotte extraversie. Bij extraversie zie je dat de mensen die hier laag op scoren, introverte medewerkers, een stuk lager scoren op werkgeluk (7,1), dan de mensen die hoger scoren op extraversie. Zij geven gemiddeld een 7,5 aan hun werkgeluk.

Tip voor werkgelukcoaches

Één van de onderzoekers, Onno Hamburger, gaf toen hij dit onderzoek presenteerde een interessante tip mee. Hij vertelde dat het, zoals we in resultaten zagen, voor sommige mensen een stuk makkelijker is om een hoge score te bereiken qua werkgeluk dan voor anderen. Om deze reden zou een leidinggevende, HR-professional of coach de lat niet voor iedereen even hoog moeten leggen. Voor mensen die introvert zijn, laag op altruïsme scoren en neurotisch van aard zijn, moet de lat minder hoog liggen. Voor deze mensen kan de impact al enorm zijn als zij van een vijf naar een zes op werkgeluk kunnen gaan. Terwijl andersom de emotioneel stabiele, extraverte en altruïstische persoon met gemak veel hogere scores kan halen.

Het is dus de uitdaging om niet iedereen over één kam te scheren en te kijken naar de individuele verschillen. Ieder heeft zijn of haar eigen reach, eigen bereik. Dit is erg belangrijk om mee te nemen wanneer je werkgeluk wilt gaan stimuleren in teams. Daarnaast helpt het sowieso om de Big Five met elkaar in te vullen en te delen. Het begrijpen van elkaars persoonlijkheid zorgt voor meer onderling begrip en verbinding.

Persoonlijkheid & COVID-19

De altruïst en extravert hebben het op dit moment lastig. Ze missen het sociale contact en de verbinding met anderen. Daar krijgen zij normaalgesproken juist energie van. Het verplicht thuiswerken kan voor de introvert juist een verademing zijn. Op de lange termijn bestaat er echter het risico dat de introvert niet meer wordt uitgedaagd om mensen te ontmoeten en zich hierdoor steeds meer isoleert. Zo zijn er voor iedere persoonlijkheidsuitslag plussen en minnen te bedenken in relatie tot COVID-19.

Volg de aanmeldlink onder deze video.

Liever alleen luisteren? klik dan op deze link

Wil je meer weten over de Big Five persoonlijkheidstest en hoe je dit instrument kunt inzetten bij het coachen van medewerkers op duurzaam werkgeluk? Meld je dan direct aan via deze link voor mijn gratis online seminar.

Delen

Plaats reactie

Abonneer je op mijn beruchte WEKELIJKSE tip voor Chief Happiness Officers. Waarschuwing: ongeschikt voor azijndrinkers, troetelberen en calimero’s.

Abonneer je op mijn beruchte WEKELIJKSE werkgeluk-tip voor Chief Happiness Officers

Elke week een praktische tip over de toepassing van werkgeluk in jouw organisatie!