Ben jij die leidinggevende die werkgeluk op de lange termijn wil vergroten in jouw team of organisatie?

Herken je één of meerdere van onderstaande problemen?

Wat gebeurt er als je niets doet? Als je het paard achter de wagen spant, door bovenstaande problemen te laat of niet op te pakken? In alle ziekenhuizen waar ik kom, zie ik grofweg twee gevolgen. Een ongelukkige medewerker vertrekt of verzuimt. Dit kost klauwen met geld. En zorgt voor een personeelstekort. Hierdoor loop jij als leidinggevende continu te trekken om de planning rond te krijgen. Wat doet dit met jou? Voor je het weet zit jezelf ook op het randje van een burn-out. En dat wens je zelfs je ergste vijand niet toe.

Stel je voor. Hoe zou het zijn als je wél een gelukkig team hebt? Een team dat...

Hoe zou het zijn als je een lager verzuim hebt dan al je andere collega-leidinggevenden? Wat doet dat met jou? Waarschijnlijk ga jij dan iedere dag fluitend van en naar je werk. Hoe ben jij dan thuis? Als partner? Als moeder of vader van je gezin? Precies; je wordt er een leuker mens van!

Daarom is mijn stelling: iedere leidinggevende is een Chief Happiness Officer (CHO). Als leidinggevende kun je het werkgeluk van medewerkers maken of breken. Hoe ga je van gedoe naar geluk in jouw team? De afgelopen 10 jaar heb ik hierin 1000+ zorgprofessionals in 11 ziekenhuizen begeleid. Hieronder laat ik precies zien hoe ik dat deed.

Hoe ga je Van Gedoe naar Geluk in jouw team?

Mijn fascinatie voor (werk)geluk ontstond door ongeluk. Op 11 mei 1993 in Waalwijk. Het was de dag waarop ik als 9-jarig jongetje zag dat mijn vader werd opgenomen in een psychiatrische inrichting in Tilburg.

De dokter legde de link naar het werk van mijn vader: “Overspannenheid met depressieve klachten.” De stressvolle werkomgeving had zijn aanleg voor manische depressiviteit getriggerd. Een helse zomer zou volgen. Psychoses, platspuiten, separeercel. En als klap op de vuurpijl volgde een spectaculaire ontsnappingspoging van mijn vader uit de inrichting.

Ik vertel dit verhaal niet om medelijden van je te krijgen: “Ach, die Erwin wat een stakker.” Integendeel. Op 11 mei 1993 werd het eerste zaadje bij mij geplant:

Erwin Klappe

“Was deze ellende te voorkomen geweest?”

De schrijnende situatie waarin mijn vader en wij als gezin terecht waren gekomen, vormde voor mij een prikkel om in actie te komen:

“Nooit meer mocht een vader of moeder zo ziek worden van werk”

Ik zat vol vragen:

Mijn ontdekkingstocht was gestart.

Eenmaal beter nam mijn vader mij bij de hand in onze gezamenlijke zoektocht naar de wortels van geluk. En zo verschoof mijn aandacht van Gedoe naar Geluk, van Klachten naar Krachten, van Burn-out naar Bevlogenheid. 

Foto: Onze werkbeleving is normaalverdeeld. Als Chief Happiness Officer (CHO) help je medewerkers “oversteken op het zebrapad”. Vanuit de regen naar de zon. Je helpt mensen stappen te zetten richting meer plezier, meer voldoening en meer zingeving.

Hoe ik dit weet? Ik verslond 100+ boeken, studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de Erasmus. Samen met mijn mentor Onno Hamburger (pionier op het gebied van werkgeluk in Nederland) ontwikkelde ik bij het Amphia Ziekenhuis het langstlopende en best onderzochte werkgeluk trainingsprogramma van Europa.

Inmiddels hebben wij duizenden verpleegkundigen getraind naar meer werkgeluk.

Met als resultaat? Het aantal incidenten, variërend van een verkeerd gezette spuit tot een patiënt die uit bed valt, is flink achteruitgegaan. In één maand van negen naar twee. Ook zien we dat het aantal vertraagde ligdagen is afgenomen. Dat komt omdat verpleegkundigen de reden waarom patiënten te lang en onnodig in het ziekenhuis zijn beter registeren. Verpleegkundigen pakken problemen nu meer bij de kern aan. Het onderling overleg is ook duidelijk verbeterd. Maar het meest opzienbare resultaat is een verlaging van het ziekteverzuimpercentage van gemiddeld 2,35%.

handboek werkgeluk week van het werkgeluk

Daarnaast werd ik in 2020 initiatiefnemer en co-auteur van het Handboek Werkgeluk. Samen met vijfentwintig andere experts bundelde ik de belangrijkste inzichten uit 20 jaar onderzoek in de wetenschap en praktijk van gelukkig werken.

Foto: Handboek Werkgeluk bundelt de inzichten van de grootste denkers en doeners in werkgeluk.

“In 2014 verkoos minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onze werkgelukaanpak tot best practice tegen werkstress en ter bevordering van duurzame inzetbaarheid.”

 

 

Foto: Rapport ‘Werken met plezier, duurzaam presteren’ (bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

“En zo stond het Amphia Ziekenhuis uit Breda ineens in het lijstje van topwerkgevers naast o.a. Tony's Chocolonely! Hoe gaaf is dat?!

“Hoe we dit voor elkaar kregen? Dankzij bizarre resultaten.”

Een groot probleem in de ziekenhuisbranche is het verzuim, dankzij onze training is dit verzuim met 2,35% gedaald. Dus stel; je hebt een team van 25 medewerkers. Dan levert een daling van 2,35% in verzuim jou als leidinggevende een besparing van €36.000 euro op. Hoe minder zieken, hoe minder kosten voor vervanging, productiviteitsverlies en verzuimbegeleiding (bron: verzuimkosten.nl)

Bij het Amphia Ziekenhuis trainden wij niet 25 maar 1000 medewerkers. Hierdoor bespaarde Amphia dus meer dan €1,2 miljoen. Dit zijn bizarre resultaten die zelden worden gehaald!

Voorheen verdronken Amphia verpleegkundigen in een oceaan van werk. Dit programma versterkt het eigen leiderschap en creëert een hecht team. Hierdoor zijn zorgprofessionals beter in staat om hun grenzen te stellen en zelf te bedenken wat zij belangrijk vinden en zouden willen. Kortom; ze leren scherpe keuzes te maken.

Werk maken van werkgeluk levert een win-win situatie op. De werknemer ervaart meer bevlogenheid en werkgeluk. En jij ziet als leidinggevende een daling in verzuim, een hogere kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening en een stijging in patiëntbeleving.

Tabel 1: Het verschil tussen de teams die het werkgeluk trainingsprogramma wel (interventiegroep) en niet (controlegroep) volgden. Bij de interventiegroep stijgt de bevlogenheid (+0,23) en het geluk (+0,17) sterker, en daalt het verzuim sterker (-1,62%). Daarnaast neemt de patiëntbeleving (+0,42) en kwaliteit & veiligheid (+1,40) alleen toe bij de teams die getraind zijn in werkgeluk.

5 succespilaren van een Chief Happiness Officer (CHO)

In de afgelopen 10 jaar dat ik ziekenhuizen begeleid, ontdekte ik dat er vijf succespilaren zijn waar je als Chief Happiness Officer (CHO) aan moet sleutelen om duurzaam werkgeluk te realiseren. Iedere pilaar bestaat uit een aantal successleutels.

Foto: Vijf succespilaren van de Chief Happiness Officer (CHO): 1) Draagvlak, 2) Coachen en de effecten Verduurzamen op drie niveaus: 3) Gelukkig Werken Tools (hoe kun je anders werken?), 4) Gelukkig Leidinggeven Tools (hoe kun je anders leidinggeven?) en 5) Gelukkig Organiseren Tools (hoe kun je anders organiseren?).

Alle successleutels heb ik in de afgelopen 10 jaar nauwkeurig voor je verzameld en tot in de treuren getest. Mijn complete aanpak heb ik nu gebundeld in de Chief Happiness Officer (CHO) Toolbox. In dit praktische, concrete en nuchtere stappenplan onthul ik van A t/m Z hoe je een succesvolle Chief Happiness Officer wordt. Dit levert jou als leidinggevende een gelukkig team op dat beter presteert en samenwerkt, productiever, creatiever, nieuwsgieriger en gemotiveerder is, makkelijker meegaat met veranderen en minder verzuimt.

Als ook jij deze successleutels van de Chief Happiness Officer (CHO) gaat toepassen, dan ontdek je alles over:

1. Draagvlak

2. Coachen

3. Gelukkig Werken Tools

4. Gelukkig Leidinggeven Tools

5. Gelukkig Organiseren Tools

Dit is hoe het werkt.

Nadat je jezelf hebt aangemeld:

  • Krijg je direct toegang tot mijn online programma
  • Heb je 6 maanden onbeperkt toegang
  • Kun je me maandelijks online vragen stellen in de groep. Ik speel in op jouw persoonlijke situatie.
  • Ga ik je optimaal helpen om de meest succesvolle Chief Happiness Officer te worden, doordat we een kick-off hebben, maandelijkse coachingscall met de groep, en je toegang krijgt tot een community van gelijkgestemden.
  • Blijft het programma leven. Doordat nieuwe inzichten direct worden toegevoegd aan de Toolbox. 
  • Kun je het programma volledig online volgen: waar je wil, wanneer je wil en zo veel je wil

Wil je Chief Happiness Officer worden?

Wil jij betere verzuimpercentages, een leuker, creatiever en productiever team?

Als je de tools van een Chief Happiness Officer succesvol leert kennen en toepassen, levert elke euro die je investeert in werkgeluk je als leidinggevende 6 euro op. En dan heb ik het alleen nog maar over het terugdringen van verzuim. Maar wie geluk in werk ervaart verzuimt niet alleen minder, maar is ook nog eens productiever, creatiever, innovatiever, werkt beter samen, vertrekt minder snel en zorgt voor een betere klantbeleving. Deze waarde is bijna niet in geld uit te drukken 😉

“Alleen al met een daling van -2,35% van het verzuim heb jij de investering in werkgeluk zo terugverdiend.”

Dit is wat anderen hebben ervaren...

Als werkgelukcoaches krijgen we nu alle handvatten die nodig zijn om deze mensen te helpen.

Hoe help je medewerkers binnen onze hogeschool die niet op hun plek zitten of niet gelukkig zijn in hun werk? Wat kan je zelf doen? Dat is veel belangrijker, dan de dingen die de organisatie moet veranderen. Werkgeluk ligt voor een groot deel bij jezelf. Dat bewustzijn, mensen daar handvatten in geven. Dat was ons doel. Je hebt wel meer van die werkgeluk- of gelukssessies. Werkgeluk kan soms iets luchtigs zijn, een beetje oppervlakkig met elkaar bijpraten. In de werkgeluksessies van Erwin merkte ik echt dat het gesprek heel makkelijk ging. Ondanks dat veel mensen elkaar helemaal niet kenden. Er werd heel veel gedeeld. Daar was een gevoel van veiligheid. Erwin snapt de mensen. Zijn werkgeluk-methode is verdiepend, helpend en vernieuwend. Ik vind het gewoon heel prettig dat Erwin wél echt de theorie en het onderzoek gebruikt. Ook met de boeken die hijzelf heeft gelezen, de tips, de achtergrond gebruikt hij heel goed. En dan de praktische doorvertaling naar de werkvloer. Dat het theoretisch geladen is, vind ik heel waardevol. Ook voor De Haagse Hogeschool, omdat het een onderzoeksinstelling is. We zitten erg op de theorie. Hoe Erwin het brengt en wat hij zegt, dat komt ergens vandaan. Dat zegt iets. De training is tweeledig. Je gaat met je eigen leerdoel naar buiten. En tegelijkertijd krijg je concrete tools om andere mensen te kunnen helpen.
Sharon Mallee
Beleidsmedewerker HRM, De Haagse Hoge School

Je helpt jezelf en de ander. Die aanpak werkt.

Bewustwording en het bespreekbaar maken van taken waar ik niet blij van word, zijn belangrijke persoonlijke resultaten van deze training. Daarnaast heb ik nu de bagage om het gesprek met anderen aan te gaan. In de werkgeluksessies die ik nu zelf begeleid maak ik medewerkers bewust van de invloed die zij zelf hebben in bepaalde situaties of dat zij die verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen. En het mooie is, dat mensen elkaar daarin gaan helpen. “Kom uit die slachtofferrol en kijk naar de mogelijkheden die je hebt.” Dat maak het direct heel praktisch. Het helpt mensen om anders naar hun huidige werksituatie te kijken. Die sociale steun bij elkaar vinden, is cruciaal om mensen zich minder ongelukkig te laten voelen.
Sharon Mallee
Beleidsmedewerker HRM, De Haagse Hoge School

”Kom uit die slachtofferrol en kijk naar de mogelijkheden die je hebt.”

Je gaat met tools aan de slag die bewezen zijn, en die werken. Die je gewoon echt kan overbrengen aan mensen. Erwin brengt zijn aanpak op een hele enthousiaste en fijne manier over. En informatief en coachend. Je leert door Erwin hoe je collega’s kunt trainen in werkgeluk, maar hij prikkelt je ook om zelf dingen anders te doen. Je wordt zo meegenomen in de materie, dat je eigenlijk met 0 kennis kan beginnen.
Sharon Mallee
Beleidsmedewerker HRM, De Haagse Hoge School

Klinkt geweldig, ik heb nog een paar vragen...

Voor iedereen die gepassioneerd is om anderen te helpen gelukkiger te werken. Denk aan leidinggevenden, HR-professionals en coaches.

Zie dit programma als een soort gereedschapskist. Ondanks dat ik twee linkerhanden heb😊, gebruik ik thuis vaak een schroevendraaier, soms een hamer en sporadisch de waterpas.

Zo kun je dit programma ook zien. Je pakt wat je nodig hebt.

Het geklaag en gemopper in je team stoppen? Dan open je de module Van Calimero naar Calihero en volg je de stappen.

Wil je werkgeluk gaan meten? Dan neem je de bijbehorende modulen en je gaat aan de slag.

Je krijgt direct toegang zodra je jezelf hebt aangemeld. Je houdt zes maanden onbeperkt toegang tot al het materiaal.

De coachingssessies zijn te volgen binnen zes maanden.

Absoluut! Elke maand is er een live online Chief Happiness Officer (CHO) coachingscalls met de groep. Deze sessie duurt 1 uur en geeft jou de mogelijkheid je vragen aan mij te stellen. En gelijkgestemden te ontmoeten en van elkaar te leren. Tevens is er van elke call een opname beschikbaar – je hoeft niks te missen!

Ik heb de gereedschappen zo praktisch, nuchter en concreet mogelijk voor je gemaakt. Zodat je zelfs met nul ervaring jouw medewerkers in beweging krijgt en houdt.

Ja, ons programma draait in de browser. Dus dat is geen probleem.

Indien je aanwezig bent bij de kick-off en 80% van de coachingssessies hebt gevolgd, ontvang je een certificaat.

Er is in Nederland nog geen andere opleiding die 6 maanden online toegang geeft tot alle essentiële werkgeluktools én jou tijdens deze reis iedere maand coacht. Ik wil er namelijk 100% zeker van zijn dan je slaagt. 

Dit bereik ik door de combinatie van programma en begeleiding. Ik doe er alles aan om jou succesvol te laten zijn. Hierop is mijn programma ingericht: zo snel mogelijk tot resultaat komen. Zo hebben we een kick-off, sturen we je regelmatig een leuk mailtje om te wijzen op één van de successleutels uit de Toolbox én is er iedere maand een coachingscall met mij en de groep. Daarin kun je jouw meest prangende vraag aan me stellen en andere deelnemers ontmoeten.

Je kunt het programma kunt volgen waar je wil, wanneer je wil en zo veel je wil. Alle successleutels zijn zowel in video, audio als in tekst te volgen.

Geen probleem. Je kunt op ieder willekeurig moment starten. Je maakt nu de commitment. Dus nu de stok achter de deur. Maar in het orderproces kun je zelf aangeven wanneer je wil starten. Je start binnen een half jaar, maar als je over twee of drie maanden wil beginnen is dat helemaal prima.

Er is nog één ding dat je moet weten

Ik weet waar mijn vader en wij als gezin in 1993 stonden. Voor geen goud willen we terug naar die tijd. Inmiddels weet ik exact wat mijn vader, zijn leidinggevende en zijn organisatie anders hadden kunnen (en misschien wel hadden moeten) doen. Deze inzichten wil ik ontzettend graag met jou delen.

Jij kan als leidinggevende het werkgeluk van een medewerker maken of breken. Iedere medewerker telt. Je kunt jarenlang proberen wat wel en niet werkt, dit is zonde van je tijd en energie. Dus stop met worstelen. Start met winnen. Met dit programma krijg je alle tools in handen om het verzuim te laten verdampen, schaars te vinden personeel als een magneet aan te trekken en de Messi uit jouw team te behouden.

Bedankt voor het lezen. En wie weet spreek ik je binnenkort. 

Hartelijke groet,

Erwin Klappe

Heb je interesse? Plan hier een gratis werkgelukscan gesprek in