De florerende politicus: Kees van der Staaij

Kees van der Staaij“De goede dingen versterken en de verkeerde dingen tegengaan. Dat vind ik een prachtige uitdaging en opdracht.”

Kees van der Staaij (45 jaar)
Fractievoorzitter Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Gelukscijfer in werk: 8,5

In het eerste functioneringsgesprek bij zijn vorige werkgever (Raad van State) kreeg Kees van der Staaij een uitdagende opmerking van zijn chef. “Kees, het gaat heel goed met jou. Ik ben benieuwd of het goed blijft gaan, inzakt, of hetzelfde niveau blijft.” Inmiddels mogen we concluderen dat het goed is blijven gaan met Kees van der Staaij. Vorig jaar werd hij uitgeroepen tot het effectiefste Tweede Kamerlid. Hij loodste 7 (van de 8) amendementen en 21 (van de 28) moties door de Kamer. Ook dit jaar floreert hij in zijn werk als constructief en positief ingesteld fractievoorzitter van de SGP. Wat maakt hem precies tot een florerend politicus?

Wat verstaat u onder gelukkig werken?
Gelukkig werken betekent voor mij dat je met plezier werkt. Dat het werk aansluit bij wat je goed, fijn en nuttig vindt. Daarnaast is het belangrijk dat het werk er toe doet.

Is gelukkig werken maakbaar?
Ik heb hier in de Tweede Kamer meegemaakt dat iemand als Kamerlid niet uit de verf kwam, maar als minister geweldig was. Of juist andersom. De omgeving kan een remmende, frustrerende of stimulerende werking hebben. Sommige mensen worden onvoldoende uitgedaagd. Er zijn ook mensen die boven hun macht werken. Het is dus zoeken naar een plek waar uitdagingen en kwaliteiten elkaar ontmoeten. Ik vond het ook lastig om mijn draai te vinden in de Tweede Kamer. Het was echt zoeken. De politiek vergde andere kwaliteiten dan dat ik had ontwikkeld bij mijn baan bij de Raad van State.

Welke rol speelt de persoonlijkheid?
Voor gelukkig werken merk ik dat betrouwbaarheid belangrijk is. Als je staat voor wat je zegt, maakt dat de samenwerking met anderen veel plezieriger. Anderen zullen ook weer positiever op jou reageren. Ik streef naar onderling vertrouwen. Daar bloeien mensen eerder van op, dan wanneer je vanuit wantrouwen elkaar bejegent. Daarnaast heb ik met openheid en een goede communicatie, veel streken niet nodig. “Probeer het met de waarheid”, vind ik een mooie strategie.

Hoe belangrijk is de privésituatie?
Ik kan alleen maar floreren in mijn werk, als mijn privésituatie ook op orde is, plezierig is, goed loopt. Ik heb een volle agenda. Er komt soms geen einde aan de verzoeken. Het is cruciaal om een goede afstemming met het thuisfront te hebben over de keuzes die ik hierin maak.

Is er een bepalend moment geweest in uw loopbaan?
Eigenlijk niet. Het is opvallend dat mijn politieke loopbaan weinig mijn eigen keuze is geweest. Het is door de omstandigheden zo gegaan. Dat past ook goed bij mij. Ik heb nooit met een blauwdruk gewerkt van dit wil ik bereiken. Daar ben ik altijd een beetje huiverig voor geweest. Het krampachtig najagen van doelen, kan je ongelukkig maken wanneer je ze niet bereikt. Dat heeft ook met mijn geloofsovertuiging te maken. Ik geloof dat God mijn leven leidt. Ik kijk wat er op mijn weg komt en welke kansen zich aandienen.

En de eigen verantwoordelijk dan?
Die is heel belangrijk. Ga niet op de bank zitten wachten tot wat er op jouw pad komt. Als mensen wat actiever hun ambities formuleren, dan zou ik dat zeker niet willen afhouden. Daar was ik achteraf gezien misschien wel iets te aarzelend in. Waarom niet een stip op de horizon hebben? Als het maar geen krampachtige blauwdruk wordt.

Belangrijke personen
Een plant moet af en toe water krijgen om te kunnen groeien. Je kunt jezelf geen water geven. De mensen die je op je weg ontmoet, kunnen een enorme stimulans zijn. De directeur van het wetenschappelijk bureau van de SGP, was zo iemand voor mij. Hij gaf mij het gevoel dat mijn inzet er toe deed. Hij zag wat in mij. Andersom probeer ik dat nu ook tegen anderen te zeggen. Ik benoem de talenten en positieve kanten van de mensen om me heen. Hierdoor kunnen zij ook weer een stap vooruit zetten.

Positieve emoties
Zowel in de privésituatie als op het werk, spelen positieve emoties een belangrijke rol. Ik geniet van het moment waarop dingen goed gaan. Het is zeker niet zo dat ik nu alleen maar bezig ben met hard werken en de leuke dingen uitstel voor later. Zo ga ik binnenkort met mijn dochter naar Lissabon voor haar 10de verjaardag. In het werk staan we ook stil bij successen. Bijvoorbeeld wanneer we een motie voor elkaar krijgen, waar we veel energie in hebben gestopt.

Flow
Dit zijn momenten waarop je een topprestatie moet leveren. Ik kan vooraf tegen bepaalde situaties op zien, maar als dit goed loopt krijg ik er ook weer energie van. Het kost veel energie, maar geeft ook veel energie. Een debat op televisie met Sven Kockelmann is hier een mooi voorbeeld van. Een combinatie van debatteren (iets dat mij ligt) en een goede voorbereiding, zorgt ervoor dat ik in mijn flow kom. Ik geef mezelf een hoger cijfer voor een pittig debat, dan voor een speech van twintig minuten. De interactie zorgt ervoor dat ik gemakkelijker kan floreren.

Positieve werkrelaties
Er zijn maar weinig dingen een puur individuele prestatie. Je doet het samen. Dit betekent ieders kwaliteiten benutten, oprechte aandacht tonen voor individuele omstandigheden en investeren in ontspanning. Je wordt gelukkiger als je niet denkt: “hoe kan ik maximaal gelukkiger worden.” Dan ontglipt het je juist. Als je probeert de ander gelukkig te maken, dan krijg je er juist veel meer voor terug.

Succes
Prestaties ontstaan door hard te werken. Het is sporten, veel trainen, je best doen. Het succes komt me niet aanwaaien. Een mooi voorbeeld hiervan is onze bijdrage aan het herfstakkoord. Hier hebben we ontzettend veel energie in gestopt, onze punten bepaald en daarvoor geknokt.

En tegenslag?
Basisacceptatie, daar gaat het om. Het is allemaal niet maakbaar. Er komen hier mensen binnen die in twee jaar de wereld willen verbeteren. Dan vraag ik me af of dit niet tot een snelle burn-out leidt. Dus stel je doelen reëel, calculeer tegenslag in en leer hiervan in plaats van te mopperen.

Waarvoor staat u op elke ochtend?
De goede dingen versterken en de verkeerde dingen tegengaan. Dat vind ik een prachtige uitdaging en opdracht. Er is veel rottigheid en ellende op deze wereld. Hoe kunnen we dit zoveel mogelijk indammen? Daarnaast probeer ik vanuit mijn rol, de goede en mooie dingen tussen mensen een zetje te geven. In beide gevallen realiseer ik me dat de wereld volgende week geen paradijs wordt. Het zijn de kleine stapjes die me vreugde geven.

Advies
Probeer het werk te vinden dat bij jou past, stel reële doelen en investeer in goede verhoudingen met anderen.

Plaats reactie

Abonneer je op mijn beruchte WEKELIJKSE tip voor Chief Happiness Officers. Waarschuwing: ongeschikt voor azijndrinkers, troetelberen en calimero’s.

Abonneer je op mijn beruchte WEKELIJKSE werkgeluk-tip voor Chief Happiness Officers

Elke week een praktische tip over de toepassing van werkgeluk in jouw organisatie!