5 stappen om jouw organisatie bevlogen over bevlogenheid te krijgen

Hoe landt een bevlogenheidsinitiatief in jouw organisatie? Uit eigen ervaring weet ik dat deze 5 stappen je een eind op weg helpen:

Stap 1: raak anderen met jouw bevlogenheidsmissie
Jij bent de bevlogenheidsexpert van de organisatie. Dit betekent dat je inhoudelijk alles over het onderwerp weet én jij straalt bevlogenheid uit. Sinds we weten dat bevlogenheid een aanstekelijke werking op onze omgeving heeft, is jouw eigen bevlogenheid een punt om serieus te nemen. Ga de werkvloer op: praat met zoveel mogelijk medewerkers en leidinggevenden. Communiceer naast het hoe en wat van bevlogenheid, met name over het waartoe: bevlogen en gelukkig werken leidt tot succes, niet andersom.

Resultaat van stap 1: gefeliciteerd, je hebt fans! Jouw verhaal gaat nu als een lopend vuurtje door de organisatie.

lampion

Stap 2: veranker bevlogenheid in het “DNA” van de organisatie
Wanneer je voldoende personen hebt geënthousiasmeerd, komt er een moment dat je bij de beslissers aan tafel komt. Steek hen op dezelfde wijze aan met het bevlogenheidsvirus. Benadruk dat deze organisatie een beslissende voorsprong op de concurrentie krijgt door te investeren in bevlogenheid. Houd het niet bij woorden, maar onderbouw je verhaal met feiten.  Zorg ervoor dat het thema bevlogenheid wordt verankerd in het “DNA” van de organisatie. Een effectieve manier om dit te bereiken is om bevlogenheid als één van de kernwaarden op te nemen.

Resultaat van stap 2: bevlogenheid komt nu terug in de gemeenschappelijke taal van de organisatie.

Stap 3: integreer bevlogenheid in HR-strategie en HR-instrumenten
Een logische vervolgstap is dat bevlogenheid een speerpunt wordt in de HR-strategie en HR-instrumenten. Hierdoor komt bevlogenheid terug in de werving en selectie van nieuwe medewerkers, in de plannings-, voortgangs-, en beoordelingscyclus, in de visie op leiderschap én in het medewerkersonderzoek.

Resultaat van stap 3: bij de in-, door-, en uitstroom van een medewerker komt bevlogenheid ter sprake.

Stap 4: intervenieer
De resultaten van het medewerkersonderzoek geven vaak een sense of urgency om met bevlogenheid in de werkpraktijk aan de slag te gaan. Dit uit zich bij teams waar het werk meer energie kost dan dat het energie oplevert. Begin met een kleinschalige pilot (bottom-up, op basis van vrijwillige deelname) en haak indien mogelijk aan bij lopende programma’s om het gedachtegoed te borgen. Een inhoudelijke expert (van buitenaf) kan het bevlogenheidstraject vorm en inhoud geven. Stel meetbare doelstellingen op en meet de vooruitgang in de voor- (T0), na- (T1) en continuïteitsmeting (T2) ten opzichte van een vergelijkbare controleafdeling. Als de resultaten bekend zijn, is het wellicht leuk en interessant om hierover te publiceren of te spreken op een congres. Hierdoor verspreidt het gedachtegoed van bevlogenheid zich in vogelvlucht.

Resultaat van stap 4: je hebt het thema van bevlogenheid in praktijk gebracht.

Stap 5: kies voor een geleidelijke opschaling
Evalueer de pilot zorgvuldig met de deelnemers, haal de “kinderziektes” eruit en laat de olievlek ontstaan. Kies voor een geleidelijke opschaling (bijv. 2 of 3 nieuwe teams) en zet de deelnemers van de pilot in als ambassadeurs. Om de kosten te beheersen, kun je ervoor kiezen om een gedeelte van het programma online aan te bieden.

Resultaat van stap 5: het bevlogenheidsprogramma verspreidt zich nu over de organisatie.

Tot slot
Uiteraard zijn er meerdere wegen te bewandelen om organisaties bevlogen over bevlogenheid te krijgen. Wil je jouw ervaringen delen? Dit kun je doen door hieronder te reageren. Ik kijk uit naar je reactie!

Over Erwin Klappe
Erwin Klappe werkt als arbeids- en organisatiepsycholoog in één van grootste topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) van Nederland. Hier brengt hij de inzichten van de positieve psychologie vanuit de wetenschap naar de werkpraktijk van medisch personeel. Hierover is recentelijk een artikel verschenen in het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO).

Plaats reactie

Abonneer je op mijn beruchte WEKELIJKSE tip voor Chief Happiness Officers. Waarschuwing: ongeschikt voor azijndrinkers, troetelberen en calimero’s.

Abonneer je op mijn beruchte WEKELIJKSE werkgeluk-tip voor Chief Happiness Officers

Elke week een praktische tip over de toepassing van werkgeluk in jouw organisatie!