Wat houdt de geluksaanpak in?

Het verschil in gelukkig werken tussen mensen is door drie elementen te verklaren: de persoonlijkheid, levensomstandigheden en bewuste acties. Een actueel thema dat hiermee samenhangt is het aanpassingsvermogen en de wendbaarheid van werknemers in een continu veranderende werkcontext. Deze vier elementen vormen samen de ruggengraat van onze geluksaanpak:

Persoonlijk leiderschap
Welke houding kies jij bij veranderingen?
Persoonlijkheid
De klei is hard of toch niet?
Levensomstandigheden
Altaar, loterij, groot huis
Bewuste acties
Eigen invloed